Nyt tag på Lading forsamlingshus: UPDATE

FAKTA: arbejdsgruppen består af Henrik Kristensen (formand), Carsten Pedersen (koordinering med håndværker) og Rikke Jenner (koordinering af frivillige)

  • nedtagning af tag er planlagt i weekenderne den 22-23 og 29-30/11
  • tilmelding hos rikke.b.jenner@gmail.com / 2843 8165
  • en ekstra forsikring i forbindelse med arbejdet vil blive tegnet
  • der er asbest i pladerne – vi søger for at overholde kravene og indkøber masker, heldragter og handsker
  • opgaver til de frivillige: 1) nogle som færdes på selve taget, 2) andre bevæger sig på stilladset og transporterer lægter og plader ned til den opsatte container (kun til asbest plader) og 3) fjernelse af lægter, pap, oprydning m.m. på jorden og sidst men ikke mindst 4) forplejning!

Update: 1. Juli 2018

Efter et opstartsmøde og indvielse af ‘Laden’ har 16 frivillige meldt sig. Pt. er der mellem 6 og 12 frivillige per arbejdsdag – og det er rigtig dejligt, at folk i byen melder sig! Men selvfølgelig skal vi være flere end det…. jo flere vi er jo mere fleksibilitet, og dét vil give muligheder for skift.

Der var flere gode input, spørgsmål og indspark på mødet; en mini-ged til nedtagelse, engangspaller hvor de kan stables. Ud over én container til asbest plader – skal der bruges én til lægter, tagpap m.m.?  Lav en flyers og send med Lokal Posten rundt med det næste nummer. Skulle man overveje sponsorater fra firmaer / private?  “Køb 1 meter tagpap for XX kr”….  alt det overvejer vi i bestyrelsen.

Hjemmesiden her vil blive brugt til information, som så bliver linket eller kopieret til Lading-Fajstrup Borgerforenings Facebook gruppe.  Det vil også være på hjemmesiden, at diverse dokumenter bliver at finde.

 

Mvh. og på gensyn!  Lading-Fajstrup Borgerforening

Regnskab

Kredsdans. Fællesdans. Kom og se – og prøv selv! i Lading Forsamlingshus

Sæsonstart: Mandag d. 15. januar kl. 19:30–22:30

Ikke indviklet, alle kan være med. Ingen svære trin; overvejende gangtrin.
Meget afvekslende, sjove letlærte danse fra mange forskellige lande.
Vi danser ikke for at blive dygtige til at danse, men simpelthen bare for at have det sjovt.
Og så giver det samtidig rigtig god motion (også for hjernecellerne)!
Kom enkeltvis eller parvis.

Vi danser kun hveranden mandag (i ulige ugenumre) – ialt 5 gange for 250 kr.
Der tilbydes altid en gratis prøvegang – nårsomhelst i forløbet.
Sæsonen slutter inden påske med en udvidet danse/festaften d.12. marts kl.18:30.

Formand: Børge Sørensen: 8694 9040
Danseleder: Claus Jørgensen 8694 8070
Se nærmere på http://www.cjcjcj.dk/fdlading.htm

Mandagsdans i Lading Forsamlingshus

Mandagsdans i Lading Forsamlingshus
 
Jamen det er ikke så stift og støvet, som mange måske tror. Ligner på ingen måde fru Violets danseskole i Matador; så er stemningen snarere som ved Agnes og ”Røde”s bryllup.
For det meste er vore danse dog ”storkredsdanse”, hentet fra mange forskellige lande med tilhørende CD-musik. Mange af dansene har indbygget partnerskift, så alle hurtigt lærer hinanden at kende og hurtigt får det rigtig sjovt sammen.
Dansene er meget nemme at lære (man behøver ikke at have danset før); men kvikke, så man får en god portion motion med i købet.
Kom i det mindste til en gratis prøvegang; vi danser kun hver anden uge – så det er da til at overkomme – men vi starter allerede på mandag d. 11. september kl. 19,30. Næste gang er så d. 25. Nærmere oplysninger og billeder på:

Ny udgave af LOKAL POSTEN !!

Kik i postkassen!! Vores nye udgave af Lokal Posten for Lading – Fajstrup – Markusminde – Skjoldelev kommer rundt denne weekend.

Der vil være 6 udgivelser om året.

Bladet er en folder med en kalender, hvor der vil være henvisninger til de forskellige arrangementer i vores lokalområde.

Både Skjoldelev og Lading-Fajstrup Borgerforeninger støtter det nye blad. Der er også fundet en hovedsponsor; Aros forsikring. Og vi håber selvfølgelig på fortsat støtte fra vores tidligere lokale annoncører. I den første udgivelse har vi derfor sat de annoncerne i som var i den gamle udgave…gratis. 

Mvh.

Lading-Fajstrup Borgerforening og Rikke B. Jenner

Du finder Lokal Postens udgaver under ‘LOKALE FORENINGER OG BESTYRELSER

Lokal Posten lukker efter 40 års udgivelse

IMG_1494

 

Lokalposten (gammel tekst fra Skjoldelevs hjemmeside)

Dette er navnet på vores lille lokalblad, som bliver  redigeret og sat af Rikke Jenner fra Lading. Lokalposten laves på 35. årgang og husstandsomdeles i Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev hver 14. dag i alt med 500 eksemplarer. Alle foreninger i området kan annoncere i bladet mod et beskedent årligt beløb. Dette blad er med til at binde hele lokalsamfundet sammen og det er oftest her at den enkelte familie holder sig orienteret om hvad der sker i lokalområdet.

Bladet finansieres af områdets erhvervsdrivende, der har annoncer med i bladet.

Et lille, utroligt nyttigt, redskab til at holde alle orienteret om de lokale aktiviteter og arrangementer. Lige fra Borgermøder med kommunen til at få beboerne til at troppe sammen angående den nye motorvej forbi Lading.

(red. udtagelsen kommer fra Skjoldelevs hjemmeside)

http://www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GGKGFM

Lokal Posten

Udgivet af Lading-Fajstrup Borgerforening

Ansvarshavende red.:  Rikke B. Jenner

man -fre efter kl. 16.30 tlf.: 87 48 68 70

lokalposten@l-f.dk

Lay out:  P. Hovgaard

Annoncer / økonomi:  Rikke B. Jenner

Postgiro: 3560287

NYT !

Det er blevet besluttet, at der lægges direkte links på denne hjemmeside til bladets faste annoncørere. Så fremt man ikke ønske dette henvendes til Rikke B. Jenner

 

Strikkeklub i LUSiL

Strikkeklubben mødes hver 2. torsdag i de ulige uger kl. 19.00

Mød op til en hyggelig aften, hvor vi strikker (- og snakker!)

Og lærer af hinanden…

Kontakt person: Karin Christensen 2061 9890

strikkeurv

 

Mandagsklubben starter op den 8. september

Hallo Hallo !!!

Så går starten til mandagsklubben igen d. 8/9 2014 kl. 13.30 – 17.00

Alle er velkomne til at møde op hos formanden, og ellers er det hver anden mandag; henholdvis i Lading og Skjoldelev forsamlinghuse

M. V. H  Jonna Mikkelsen – mobil 2065 6204

Møllebakken 46 G, Lading