Tirsdags WALKER’s starter op igen den 18. April

WALK starter tirsdag den 18. april og løber her før sommerferien til og med den 27. juni.
Kl. 19 til 20.00:
1. gang fra Tanken i Fajstrup i lige uger
2. gang fra Fuschiahaven, Skjoldelev i ulige uger
Folk kan også følge med på facebook “Sundhedsambassadørerne i Fajstrup-Lading-Skjoldelev-Markusminde” + på www.skjoldelev.dk

Spillemandsmusik fra Lading i Lading den 19. Marts kl. 14 til 16

Spillemandsmusik fra Lading i Lading
Spillemandslauget Østjyderne kommer til Lading forsamlingshus søndag d. 19. marts for at spille musik efter spillemanden Niels Peter Sørensen Willumsen fra Lading Mark.
NPS Willumsen levede fra 1855 – 1922, han var husmand, væver og spillemand. Hans barnebarn kom for 20 år siden med 2 indkøbsposer med noder, som spillemandslaugets nodeudvalg gennemgik, sorterede og arrangerede, så de passede til os. Melodierne er blevet en del af vores faste repertoire, og bliver spillet til alle vores forskellige arrangementer. I 2014 indspillede vi en cd med et udvalg af melodierne og nu vil vi invitere alle interesserede til at komme til Lading forsamlingshus og høre dem og få lidt mere af historien om Willumsen.
Om Spillemandslauget Østjyderne:
Vi spiller traditionel dansk / nordisk spillemandsmusik: til dans, koncerter og meget andet.
Vi mødes cirka 20 – 25 mænd og kvinder i vores laugsorkester hver anden søndag, hvor vi spiller, øver og gir hinanden ny inspiration. Og så hygger vi os sammen –
De fleste spiller violin eller harmonika, men blæsere, bas og guitar er også repræsenteret.

Ny udgave af LOKAL POSTEN !!

Kik i postkassen!! Vores nye udgave af Lokal Posten for Lading – Fajstrup – Markusminde – Skjoldelev kommer rundt denne weekend.

Der vil være 6 udgivelser om året.

Bladet er en folder med en kalender, hvor der vil være henvisninger til de forskellige arrangementer i vores lokalområde.

Både Skjoldelev og Lading-Fajstrup Borgerforeninger støtter det nye blad. Der er også fundet en hovedsponsor; Aros forsikring. Og vi håber selvfølgelig på fortsat støtte fra vores tidligere lokale annoncører. I den første udgivelse har vi derfor sat de annoncerne i som var i den gamle udgave…gratis. 

Mvh.

Lading-Fajstrup Borgerforening og Rikke B. Jenner

Du finder Lokal Postens udgaver under ‘LOKALE FORENINGER OG BESTYRELSER

Lokal Posten lukker efter 40 års udgivelse

IMG_1494

 

Lokalposten (gammel tekst fra Skjoldelevs hjemmeside)

Dette er navnet på vores lille lokalblad, som bliver  redigeret og sat af Rikke Jenner fra Lading. Lokalposten laves på 35. årgang og husstandsomdeles i Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev hver 14. dag i alt med 500 eksemplarer. Alle foreninger i området kan annoncere i bladet mod et beskedent årligt beløb. Dette blad er med til at binde hele lokalsamfundet sammen og det er oftest her at den enkelte familie holder sig orienteret om hvad der sker i lokalområdet.

Bladet finansieres af områdets erhvervsdrivende, der har annoncer med i bladet.

Et lille, utroligt nyttigt, redskab til at holde alle orienteret om de lokale aktiviteter og arrangementer. Lige fra Borgermøder med kommunen til at få beboerne til at troppe sammen angående den nye motorvej forbi Lading.

(red. udtagelsen kommer fra Skjoldelevs hjemmeside)

http://www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GGKGFM

Lokal Posten

Udgivet af Lading-Fajstrup Borgerforening

Ansvarshavende red.:  Rikke B. Jenner

man -fre efter kl. 16.30 tlf.: 87 48 68 70

lokalposten@l-f.dk

Lay out:  P. Hovgaard

Annoncer / økonomi:  Rikke B. Jenner

Postgiro: 3560287

NYT !

Det er blevet besluttet, at der lægges direkte links på denne hjemmeside til bladets faste annoncørere. Så fremt man ikke ønske dette henvendes til Rikke B. Jenner