Lading Vandværks generalforsamling er TIRSDAG den 6/6……

…..og ikke den 7/6, som der står skrevet i Lokal Posten

Lading Vandværk

Generalforsamling tirsdag den 06.06.17. kl. 19.30 i Lading Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:
På valg: Benny Jepsen, Bue Løkke og Per Sørensen

7. Valg af suppleant:
På valg: Mogens Nielsen

8. Valg af revisor:
På valg: Hans J. Christensen og Hardy Kvolbæk Pedersen

9. Eventuelt:

Byvandring i Lading lørdag den 29. April kl. 10.00

Så er der byvandring i Lading
Så er der byrundtur i Lading med Danmarks Naturfredningsforening. Det sker 29. april kl. 10.00 til 12.00. Man mødes ved Lading Forsamlingshus. Der bliver fortalt om forsamlingshuset fra 1908, møllen der nedbrændte, byens kirke, mejeriet, rosengartneriet og meget mere. Alle er velkomne. Turen er gratis.

 

Tirsdags WALKER’s starter op igen den 18. April

WALK starter tirsdag den 18. april og løber her før sommerferien til og med den 27. juni.
Kl. 19 til 20.00:
1. gang fra Tanken i Fajstrup i lige uger
2. gang fra Fuschiahaven, Skjoldelev i ulige uger
Folk kan også følge med på facebook “Sundhedsambassadørerne i Fajstrup-Lading-Skjoldelev-Markusminde” + på www.skjoldelev.dk

Spillemandsmusik fra Lading i Lading den 19. Marts kl. 14 til 16

Spillemandsmusik fra Lading i Lading
Spillemandslauget Østjyderne kommer til Lading forsamlingshus søndag d. 19. marts for at spille musik efter spillemanden Niels Peter Sørensen Willumsen fra Lading Mark.
NPS Willumsen levede fra 1855 – 1922, han var husmand, væver og spillemand. Hans barnebarn kom for 20 år siden med 2 indkøbsposer med noder, som spillemandslaugets nodeudvalg gennemgik, sorterede og arrangerede, så de passede til os. Melodierne er blevet en del af vores faste repertoire, og bliver spillet til alle vores forskellige arrangementer. I 2014 indspillede vi en cd med et udvalg af melodierne og nu vil vi invitere alle interesserede til at komme til Lading forsamlingshus og høre dem og få lidt mere af historien om Willumsen.
Om Spillemandslauget Østjyderne:
Vi spiller traditionel dansk / nordisk spillemandsmusik: til dans, koncerter og meget andet.
Vi mødes cirka 20 – 25 mænd og kvinder i vores laugsorkester hver anden søndag, hvor vi spiller, øver og gir hinanden ny inspiration. Og så hygger vi os sammen –
De fleste spiller violin eller harmonika, men blæsere, bas og guitar er også repræsenteret.