Generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus

Dagsorden for GF i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus
Den 22/1 2018 kl. 19.00 i Lading Forsamlingshus
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag til vedtægtsændringer
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
Eventuelt

Ad 5: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring til § 4:
Ændres fra
”Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 7 samt 1 suppleant ”
til
”Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 5 eller 7 samt 1 suppleant ”
Ad 6: På valg er Tommy Juncker Mikkelsen, Henrik V. Kristensen , Lise Pedersen og Jørn Baasch-Pedersen

Kredsdans. Fællesdans. Kom og se – og prøv selv! i Lading Forsamlingshus

Sæsonstart: Mandag d. 15. januar kl. 19:30–22:30

Ikke indviklet, alle kan være med. Ingen svære trin; overvejende gangtrin.
Meget afvekslende, sjove letlærte danse fra mange forskellige lande.
Vi danser ikke for at blive dygtige til at danse, men simpelthen bare for at have det sjovt.
Og så giver det samtidig rigtig god motion (også for hjernecellerne)!
Kom enkeltvis eller parvis.

Vi danser kun hveranden mandag (i ulige ugenumre) – ialt 5 gange for 250 kr.
Der tilbydes altid en gratis prøvegang – nårsomhelst i forløbet.
Sæsonen slutter inden påske med en udvidet danse/festaften d.12. marts kl.18:30.

Formand: Børge Sørensen: 8694 9040
Danseleder: Claus Jørgensen 8694 8070
Se nærmere på http://www.cjcjcj.dk/fdlading.htm

Nytårskur i Lading Sognegård den 11. Januar

Torsdag d. 11. januar kl. 19:19 underholder Claus Jørgensen i Lading Sognehus. Dels skal vi synge fællessange, – også en del af dem, der ikke står i Højskolesangbogen og dels spiller Claus Jørgensen en række iørefaldende melodier på klaveret: Gamle slagerminder, wienermusik og ”den slags”!

Menighedsrådet sørger for, at der bliver serveret ”et eller andet” i pausen.
Der er gratis adgang. Alle er selvfølgelig velkomne!

VINFESTIVAL i Lading Forsamlingshus

Kik forbi og smag på dejlige vine – men også rom og whisky 🍷


∙ Adressen er; Lading-Fajstrup Forsamlingshus, Viborgvej 882, Lading
∙ Lad bilen stå og brug i stedet Midttrafik linje 114, der kører lige til døren
∙ På tre timer får du mulighed for at smage et væld af gode vine på standene
∙ Du har mulighed for at købe vin hos udstillerne på dagen
∙ Du kan læse mere om de enkelte udstillere på deres hjemmeside, se link

Vinfestival den 16/9-2017

vinfestival logo

Mandagsdans i Lading Forsamlingshus

Mandagsdans i Lading Forsamlingshus
 
Jamen det er ikke så stift og støvet, som mange måske tror. Ligner på ingen måde fru Violets danseskole i Matador; så er stemningen snarere som ved Agnes og ”Røde”s bryllup.
For det meste er vore danse dog ”storkredsdanse”, hentet fra mange forskellige lande med tilhørende CD-musik. Mange af dansene har indbygget partnerskift, så alle hurtigt lærer hinanden at kende og hurtigt får det rigtig sjovt sammen.
Dansene er meget nemme at lære (man behøver ikke at have danset før); men kvikke, så man får en god portion motion med i købet.
Kom i det mindste til en gratis prøvegang; vi danser kun hver anden uge – så det er da til at overkomme – men vi starter allerede på mandag d. 11. september kl. 19,30. Næste gang er så d. 25. Nærmere oplysninger og billeder på: