Generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus

Dagsorden for GF i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus
Den 22/1 2018 kl. 19.00 i Lading Forsamlingshus
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag til vedtægtsændringer
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før)
Eventuelt

Ad 5: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring til § 4:
Ændres fra
”Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 7 samt 1 suppleant ”
til
”Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 5 eller 7 samt 1 suppleant ”
Ad 6: På valg er Tommy Juncker Mikkelsen, Henrik V. Kristensen , Lise Pedersen og Jørn Baasch-Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *