Forfatterarkiv: Event Manager

Nyt tag på Lading forsamlingshus: UPDATE fællesmøde den 13/9 kl. 19-20

flyer (tag)

Update: 1. september

Vi afholder endnu et planlægnings-møde, hvor vi vil gå mere i detaljer.

Vi har ansøgt fonde og fået samlet lidt over 400.000 kr. til en meget tiltrængt og nødvendig udskiftning af taget. Taget vil blive tilbageført til dens oprindelige udseende og få lagt tagpap med listedækning. Vi har allerede fået en del tilsagn fra frivillige – men kan stadig bruge flere.

Vi har behov for mandskab til følgende opgaver:
• På selve taget har vi brug for unge mennesker – her skal løsnes plader og lægter
• På stilladset indsamles plader til transporten ned (evt. hjælp fra mini-ged)
• Pladerne m.m. transporteres ind i lukket container til asbest. Lægterne skal enten samles og opskæres til transport på trailer eller i en almindelig container (vi har ikke besluttet os i nu)
• Forplejning: kaffe, frokost, kage ☺

Planen er at lave flere hold per dag – alle idéer og input modtages ☺

Vi har brug for hjælp:
– Lørdag og søndag den 22 og 23. september
– Lørdag og søndag den 29 og 30. september

Med venlig hilsen
Lading-Fajstrup Borgerforening
Kontaktperson:
Rikke B. Jenner, mobil 2843 8165, mail Rikke.b.jenner@gmail.com

 

FAKTA: arbejdsgruppen består af Henrik Kristensen (formand), Carsten Pedersen (koordinering med håndværker) og Rikke Jenner (koordinering af frivillige)

  • nedtagning af tag er planlagt i weekenderne den 22-23 og 29-30/11
  • tilmelding hos rikke.b.jenner@gmail.com / 2843 8165
  • en ekstra forsikring i forbindelse med arbejdet vil blive tegnet
  • der er asbest i pladerne – vi søger for at overholde kravene og indkøber masker, heldragter og handsker
  • opgaver til de frivillige: 1) nogle som færdes på selve taget, 2) andre bevæger sig på stilladset og transporterer lægter og plader ned til den opsatte container (kun til asbest plader) og 3) fjernelse af lægter, pap, oprydning m.m. på jorden og sidst men ikke mindst 4) forplejning!

Læs resten

Ny udgave af LOKAL POSTEN !!

Kik i postkassen!! Vores nye udgave af Lokal Posten for Lading – Fajstrup – Markusminde – Skjoldelev kommer rundt denne weekend.

Der vil være 6 udgivelser om året.

Bladet er en folder med en kalender, hvor der vil være henvisninger til de forskellige arrangementer i vores lokalområde.

Både Skjoldelev og Lading-Fajstrup Borgerforeninger støtter det nye blad. Der er også fundet en hovedsponsor; Aros forsikring. Og vi håber selvfølgelig på fortsat støtte fra vores tidligere lokale annoncører. I den første udgivelse har vi derfor sat de annoncerne i som var i den gamle udgave…gratis. 

Mvh.

Lading-Fajstrup Borgerforening og Rikke B. Jenner

Du finder Lokal Postens udgaver under ‘LOKALE FORENINGER OG BESTYRELSER

Lokal Posten lukker efter 40 års udgivelse

IMG_1494

 

Lokalposten (gammel tekst fra Skjoldelevs hjemmeside)

Dette er navnet på vores lille lokalblad, som bliver  redigeret og sat af Rikke Jenner fra Lading. Lokalposten laves på 35. årgang og husstandsomdeles i Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev hver 14. dag i alt med 500 eksemplarer. Alle foreninger i området kan annoncere i bladet mod et beskedent årligt beløb. Dette blad er med til at binde hele lokalsamfundet sammen og det er oftest her at den enkelte familie holder sig orienteret om hvad der sker i lokalområdet.

Bladet finansieres af områdets erhvervsdrivende, der har annoncer med i bladet.

Et lille, utroligt nyttigt, redskab til at holde alle orienteret om de lokale aktiviteter og arrangementer. Lige fra Borgermøder med kommunen til at få beboerne til at troppe sammen angående den nye motorvej forbi Lading.

(red. udtagelsen kommer fra Skjoldelevs hjemmeside)

http://www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GGKGFM

Lokal Posten

Udgivet af Lading-Fajstrup Borgerforening

Ansvarshavende red.:  Rikke B. Jenner

man -fre efter kl. 16.30 tlf.: 87 48 68 70

lokalposten@l-f.dk

Lay out:  P. Hovgaard

Annoncer / økonomi:  Rikke B. Jenner

Postgiro: 3560287

NYT !

Det er blevet besluttet, at der lægges direkte links på denne hjemmeside til bladets faste annoncørere. Så fremt man ikke ønske dette henvendes til Rikke B. Jenner

 

Lokalplaner for Lading og Fajstrup

Der ligger pt. 2 lokalplaner for vores område.

Udstykning i Fajstrup:

forslag_til_lp_333

Udstykning i Lading:

forslag_lp_336

 

Til den sidste skal der være indsendt høringssvar senest den 23. februar. Vores landbysrepræsentant, Carl Erik har lavet et stort stykke arbejde omkring manglende stisystemer mellem de kommende udstykningerne (som har udkørsel ad Kirkevej) og Møllebakken, Lærkereden og busforbindelsen på Viborgvej.

Han er gået sammen borgerforeningen, og de indsender deres svar på vejen af byen.

*Til orientering kan man her i den sidste lokalplan også se billeder, som viser den nordlige motorvejs placering.

(red. Rikke B. Jenner)