Forfatterarkiv: Rikke Jenner

Ny udgave af LOKAL POSTEN !!

Kik i postkassen!! Vores nye udgave af Lokal Posten for Lading – Fajstrup – Markusminde – Skjoldelev kommer rundt denne weekend.

Der vil være 6 udgivelser om året.

Bladet er en folder med en kalender, hvor der vil være henvisninger til de forskellige arrangementer i vores lokalområde.

Både Skjoldelev og Lading-Fajstrup Borgerforeninger støtter det nye blad. Der er også fundet en hovedsponsor; Aros forsikring. Og vi håber selvfølgelig på fortsat støtte fra vores tidligere lokale annoncører. I den første udgivelse har vi derfor sat de annoncerne i som var i den gamle udgave…gratis. 

Mvh.

Lading-Fajstrup Borgerforening og Rikke B. Jenner

Du finder Lokal Postens udgaver under ‘LOKALE FORENINGER OG BESTYRELSER

Lokal Posten lukker efter 40 års udgivelse

IMG_1494

 

Lokalposten (gammel tekst fra Skjoldelevs hjemmeside)

Dette er navnet på vores lille lokalblad, som bliver  redigeret og sat af Rikke Jenner fra Lading. Lokalposten laves på 35. årgang og husstandsomdeles i Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev hver 14. dag i alt med 500 eksemplarer. Alle foreninger i området kan annoncere i bladet mod et beskedent årligt beløb. Dette blad er med til at binde hele lokalsamfundet sammen og det er oftest her at den enkelte familie holder sig orienteret om hvad der sker i lokalområdet.

Bladet finansieres af områdets erhvervsdrivende, der har annoncer med i bladet.

Et lille, utroligt nyttigt, redskab til at holde alle orienteret om de lokale aktiviteter og arrangementer. Lige fra Borgermøder med kommunen til at få beboerne til at troppe sammen angående den nye motorvej forbi Lading.

(red. udtagelsen kommer fra Skjoldelevs hjemmeside)

http://www.skjoldelev.dk/default.asp?iId=GGKGFM

Lokal Posten

Udgivet af Lading-Fajstrup Borgerforening

Ansvarshavende red.:  Rikke B. Jenner

man -fre efter kl. 16.30 tlf.: 87 48 68 70

lokalposten@l-f.dk

Lay out:  P. Hovgaard

Annoncer / økonomi:  Rikke B. Jenner

Postgiro: 3560287

NYT !

Det er blevet besluttet, at der lægges direkte links på denne hjemmeside til bladets faste annoncørere. Så fremt man ikke ønske dette henvendes til Rikke B. Jenner

 

Lokalplaner for Lading og Fajstrup

Der ligger pt. 2 lokalplaner for vores område.

Udstykning i Fajstrup:

forslag_til_lp_333

Udstykning i Lading:

forslag_lp_336

 

Til den sidste skal der være indsendt høringssvar senest den 23. februar. Vores landbysrepræsentant, Carl Erik har lavet et stort stykke arbejde omkring manglende stisystemer mellem de kommende udstykningerne (som har udkørsel ad Kirkevej) og Møllebakken, Lærkereden og busforbindelsen på Viborgvej.

Han er gået sammen borgerforeningen, og de indsender deres svar på vejen af byen.

*Til orientering kan man her i den sidste lokalplan også se billeder, som viser den nordlige motorvejs placering.

(red. Rikke B. Jenner)

www.lading-fajstrup.dk

Vborgvej, anno 1912

 

Inspiration!

Til dem af Jer som endnu ikke har stiftet bekendtskab med www.lading-fajstrup.dk skrevet af Søren Rasmussen, så er hermed en opfordring til at kikke lidt rundt i de fantastiske beretninger, anekdoter og historier om vores lokal område – alt sammen krydret med gamle billeder.