Forfatterarkiv: Tonni Lutze

Vinfestival 2022

Så er det igen blevet tid til vinfestival.
Efter to år hvor covid har sat en stopper for alle arrangementer, er årets vinimportører nu ivrige efter at vise deres gode vine frem.

Se programmer og informationer under fanen “Vinfestival 2022” eller ved at klikke her.

Lærkereden bygger ud – Se planerne her.

 

Lærkereden har søgt om tilladelse til at udvide og første fase er en nabohøringen som allerede er sat i værk.

Når byggeriet går i gang skal entreprenøren have adgang til at oplagre materiel samt skurvogne til håndværkere m.m.
På billedet nedenfor ses det foreslåede areal indrammet i rødt og med forklarende tekster.

Kommunen vil løbende holde Borgerforeningen orienteret og de informationer som bliver os gjort tilgængelige vil blive uploaded på siden her.
I menuen Info om området -> Lærkereden – Byggeplaner vil der komme til at ligge en side som fremadrettet vil indeholde informationer om planerne.

Borgerforeningen vil ligeledes holde borgere informeret på vores Facebookeside Lading-Fajstrup Borgerforening og forsamlingshus hvor planerne også kan diskuteres i åbent forum.

 

Mandeaften i Lading-Fajstrup Forsamlingshus

Så er det atter tid til borgerforeningens traditionsrige mandeaften.

Tidspunkt:
4. marts 2022 kl. 18.00
Menu:
Du kan vælge mellem Stegt Flæsk med persillesovs og Paella med kylling og skaldyr.

Der vil kunne købes øl, vand, vin og snaps

Pris:
120 kr. for borgerforeningens medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding:

Du kan tilmelde dig på tre måder:

 • Via vores Facebookopslag
 • MobilePay på nummeret 95808
  Husk at angive dit navn og menuvalg som besked på betalingen.
 • Eller ved at ringe til telefon 24 29 29 14
Tilmeldingsfrist 25. februar.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Lading-Fajstrup Borgerforening og forsamlingshus indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022.

mandag 21. Februar kl. 19:00 i Lading forsamlingshus.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg til bestyrelsen På valg er:
  • Jørn Baasch-Pedersen     (modtager genvalg),
  • Jørgen Erik Olesen           (modtager ikke genvalg)
  • Lene Kvolbæk Sølvsten  (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før)
 10. Eventuelt
For at være valgbar, have tale og stemmeret på generalforsamlings skal man have betalt kontingent for 2021
Betaling af kontingent 2021 – 250 kr. for husstand – 125 kr. for enkelt medlem.
Mobilepay: 95808 – !! Husk at skrive navn og adresse. !!

 

 

 


Hjemmesiden opdateres.

Den nye bestyrelse har besluttet at hjemmesiden trænger til en kraftig overhaling. Derfor vil der fortløbende ske ændringer på siden over en periode.

Vi ønsker naturligvis at bevare alt hvad der giver mening at beholde, gamle artikler osv. vil derfor ikke forsvinde, men vil senere kunne findes andetsteds.

Af sikkerhedshensyn er de fleste brugere på sidens bagvedliggende system blevet slettet, hvis du mener du bør have adgang så benyt formularen neden for, for at kontakte os.

Hvis der er spørgsmål eller bekymringer kan formularen neden for ligeledes benyttes. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle henvendelser.