Borgerforeningen

Lading-Fajstrup Borgerforening.

Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamling d. 16. januar 2023.

Følgende medlemmer danner bestyrelsen:

  • Mie Birkbak, formand
  • Alan Abdo
  • Jens Vithen
  • Jonas Mikkelsen
  • Karin Christensen
  • Pia Larsen
  • Tinna Holmbo

Suppleanter: Khaled Paikar og Esben Bjerre Enevoldsen