Dagsorden for generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus den 21. januar 2019

Dagsorden for generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus den 21. januar 2019

Mødedato og sted: Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 i Lading Forsamlingshus

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Forslag til vedtægtsændringer

6.Valg til bestyrelsen

7.Valg af suppleant

8.Valg af revisor

9.Valg af repræsentant + suppleant til Favrskov Landsbyråd

10.Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

11.Eventuelt

Ad 5: Bestyrelsen har fejlagtigt i indkaldelsen foreslået vedtægterne udvidet med § 16. Dette blev stemt igennem på generalforsamlingen den 22. januar 2018.”§16 På generalforsamlingen vælges landsbyens repræsentant samt suppleant til Favrskov Landsbyråd. Ved flere kandidater vælges repræsentant og suppleant ved afstemning. Landsbyrådsrepræsentanten sidder for 2 år, og vælges på ulige år, f.eks. 2017”

Ad 6: På valg er Carsten Pedersen, Karin Christensen og Dennis Espersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *