Kategoriarkiv: Lading Forsamlingshus

Generalforsamling i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus den 27/1

Annonceret i Lokal Posten før Jul:

Dagsorden for GF i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus

Den 27/1 2019 kl. 19.00 i Lading Forsamlingshus

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til vedtægts ændringer
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Valg af repræsentant + suppleant til Favrskov Landsbyråd
 10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før)
 1. Eventuelt

 

Ad 6: På valg er Jørn Baasch-Pedersen, Henrik Kristensen.

Alle modtager genvalg, men vi vil gerne finde et medlem og en

suppleant mere, så vi bliver 7 medlemmer og en suppleant.