Hvad kan LUSiL bruges til?

Sammendrag af ref. LUSIL

Sammendrag af referater af møder om LUSIL

Organisering:
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på lejligheden; 4-5 mand. Man kunne afholde åbne arbejdsmøde i lejligheden, hvor Ladings borgere kan komme og være med for at give ideer og tilbagemeldinger. Der skal være en tovholder på lejligheden/ungdomsklubben, sådan at borgerforeningens bestyrelse holdes udenfor. Tovholderen kan deltage i møderne, som afholdes i borgerforeningens bestyrelse for at berette om lejligheden – vedkommende skal dog ikke have stemmeret.
Der skal være en økonomiansvarlig for ungdomsklubben.
På borgerforeningens generalforsamling skal repræsentanter fra lejlighedens arbejdsgruppe være til stede og aflægge rapport.

Hvad skal lejligheden bruges til?
Vi vil sætte en bogreol op til: bytte bøger, brochurer, mapper, opskrifter – hvad som helst, som man gerne vil dele.
Opslagstavle i entreen – her kan man sætte opslag op med køb og salg, hvis man søger noget bestemt (ex. Barnepige, hundelufter). Her kan søges om folk til eks. Strikkeaftener.
Det er svært for de ældre at gå op ad trappen, så derfor kommer de gangbesværede ikke til at bruge lejligheden.
Voksenspilleaftener – brætspilsaften – tag dit bedste brætspil med og præsenter det for dem, der kommer. Alle der har lyst, kan møde op.
Strikkeklub og lignende.
Afholde bestyrelsesmøder og andre møder.
Et sted for børn og unge.
Fredagscafe en gang om måneden for de voksne.

Praktisk:
Man kan evt. låne øl og vand af bestyrelse til salg i lejligheden.
De unge mennesker kunne måske bage kage til fredagscafé, hvor de kunne sælges, og på den måde tjene til ungdomsklubbens drift.
Vi vil gerne have en projektor eller et fjernsyn, men vi skal helt sikkert have internet installeret (fibernet) – det kan være en fordel for forsamlingshuset, da man så kan tilbyde internetopkobling som tillægsydelse til ex. 100 kr., når forsamlingshuset lejes ud.
Billardbord nedenunder.
Der skal være klapstole, som kan tages med op ovenpå – stole og borde skal ikke fylde for meget.
Klubben skal være for børn fra 3/4.-9. klasse, og derudover kan man afholde enkelte arrangementer f.eks. om fredagen (hvis det passer med udlejning af forsamlingshuset) i løbet af året.
Prisen må ikke være for høj – vi må budgettere med et relativt underskud i starten.
Vi kan opfordre til, at familierne er medlem af borgerforeningen og betaler kontingent.
Hvad skal der foregå i ungdomsklubben:
Kort, brætspil. Der kan tages computere, iPAD med hjemmefra.
Der kan laves mad sammen – evt. kunne man engang imellem låne køkkenet i forsamlingshuset, så de kunne bage julesmåkager, der kunne sælges til julemarked.
Der kunne være fællesspisning for de unge en gang om måneden.
Vi starter op stille og roligt op med at lave nogle arrangementer, så der bliver ikke fast ugedag/ugedage, før vi har fundet ud af, hvad de unge gerne vil…
Dog! Som forsøgsopstart er tanken at lave 2 aldersgrupper, som på skift kunne mødes hver anden torsdag. De yngste fra om eftermiddag og de unge fra tidlig aften.
Vi kræver ikke et månedligt beløb til at begynde med, men de unge skal i stedet betale et symbolsk beløb for at deltage i de arrangementer, der afholdes.
Man kan forbyde egne drikkevarer og forlange, at de, som benytter lejligheden skal købe øl, vand og kaffe af lejligheden – så koster det til gengæld ingenting at benytte den.

Lading vs. Skjoldelev:
Evt. kunne man arbejde sammen med Skjoldelev – det er vigtigt, at der tages kontakt til Skjoldelev, hvor man understreger, at de er meget velkommen i Lading – vi må ikke modarbejde hinanden!
Hvad så nu?
Lejligheden startes op med en fredagscafé, som Rikke, Carsten og Bettina står for – det er en indvielsesfest/åbent hus. De fremmødte kan skrive deres mailadresser op og hvad de har lyst til at bidrage med.

 

Efter Borgerforeningens generalforsamling mandag aften den 17. februar kom der også et godt forslag om at ‘udvide’ den kommende bytte bogreol med en læsekreds. Fx kunne man holde åben et par timer lørdag, hvor man kunne komme og bytte bøger til en ganske beskeden pris over en god kop kaffe. Man kunne også invitere forfattere og anmeldere på besøg….. (red. Rikke B. Jenner)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.