Nyt tag på Lading forsamlingshus: UPDATE fællesmøde den 13/9 kl. 19-20

flyer (tag)

Update: 1. september

Vi afholder endnu et planlægnings-møde, hvor vi vil gå mere i detaljer.

Vi har ansøgt fonde og fået samlet lidt over 400.000 kr. til en meget tiltrængt og nødvendig udskiftning af taget. Taget vil blive tilbageført til dens oprindelige udseende og få lagt tagpap med listedækning. Vi har allerede fået en del tilsagn fra frivillige – men kan stadig bruge flere.

Vi har behov for mandskab til følgende opgaver:
• På selve taget har vi brug for unge mennesker – her skal løsnes plader og lægter
• På stilladset indsamles plader til transporten ned (evt. hjælp fra mini-ged)
• Pladerne m.m. transporteres ind i lukket container til asbest. Lægterne skal enten samles og opskæres til transport på trailer eller i en almindelig container (vi har ikke besluttet os i nu)
• Forplejning: kaffe, frokost, kage ☺

Planen er at lave flere hold per dag – alle idéer og input modtages ☺

Vi har brug for hjælp:
– Lørdag og søndag den 22 og 23. september
– Lørdag og søndag den 29 og 30. september

Med venlig hilsen
Lading-Fajstrup Borgerforening
Kontaktperson:
Rikke B. Jenner, mobil 2843 8165, mail Rikke.b.jenner@gmail.com

 

FAKTA: arbejdsgruppen består af Henrik Kristensen (formand), Carsten Pedersen (koordinering med håndværker) og Rikke Jenner (koordinering af frivillige)

  • nedtagning af tag er planlagt i weekenderne den 22-23 og 29-30/11
  • tilmelding hos rikke.b.jenner@gmail.com / 2843 8165
  • en ekstra forsikring i forbindelse med arbejdet vil blive tegnet
  • der er asbest i pladerne – vi søger for at overholde kravene og indkøber masker, heldragter og handsker
  • opgaver til de frivillige: 1) nogle som færdes på selve taget, 2) andre bevæger sig på stilladset og transporterer lægter og plader ned til den opsatte container (kun til asbest plader) og 3) fjernelse af lægter, pap, oprydning m.m. på jorden og sidst men ikke mindst 4) forplejning!

Update: 1. Juli 2018

Efter et opstartsmøde og indvielse af ‘Laden’ har 16 frivillige meldt sig. Pt. er der mellem 6 og 12 frivillige per arbejdsdag – og det er rigtig dejligt, at folk i byen melder sig! Men selvfølgelig skal vi være flere end det…. jo flere vi er jo mere fleksibilitet, og dét vil give muligheder for skift.

Der var flere gode input, spørgsmål og indspark på mødet; en mini-ged til nedtagelse, engangspaller hvor de kan stables. Ud over én container til asbest plader – skal der bruges én til lægter, tagpap m.m.?  Lav en flyers og send med Lokal Posten rundt med det næste nummer. Skulle man overveje sponsorater fra firmaer / private?  “Køb 1 meter tagpap for XX kr”….  alt det overvejer vi i bestyrelsen.

Hjemmesiden her vil blive brugt til information, som så bliver linket eller kopieret til Lading-Fajstrup Borgerforenings Facebook gruppe.  Det vil også være på hjemmesiden, at diverse dokumenter bliver at finde.

 

Mvh. og på gensyn!  Lading-Fajstrup Borgerforening

Regnskab