Lokal Posten

Lokalposten – NY UDGAVE

Dette er navnet på vores lille lokalblad, som bliver redigeret og sat af Rikke Jenner og Dennis Espersen fra Lading. Den ny udgave af Lokalposten laves på 41. årgang og husstandsomdeles i Lading, Fajstrup, Markusminde og Skjoldelev hver 2. måned i alt med 500 eksemplarer. 

Bladet støttes af Borgerforeningerne i hhv. Skjoldelev og Lading. Trykningen sponsoreres af AROS forsikring. Alle foreninger i området kan annoncere i bladet mod et beskedent beløb . Dette blad er med til at binde hele lokalsamfundet sammen og det er oftest her at den enkelte familie holder sig orienteret om hvad der sker i lokalområdet.

Bladet finansieres også af områdets erhvervsdrivende, der har annoncer med i bladet.

Et lille, utroligt nyttigt, redskab til at holde alle orienteret om de lokale aktiviteter og arrangementer. 

Lokal Posten

Udgivet af Lading-Fajstrup Borgerforening

Ansvarshavende red.:  Rikke B. Jenner

man -fre efter kl. 16.30 tlf.: 28 42 81 65

lokalposten@l-f.dk

Lay out:  Dennis Espersen

Annoncer / økonomi:  Rikke B. Jenner

Konto nummer tii betaling af annoncer: 1909 4375854657

NYT !

Det er blevet besluttet, at der lægges direkte links på denne hjemmeside til bladets faste annoncørere. Så fremt man ikke ønske dette henvendes til Rikke B. Jenner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.