Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Lading-Fajstrup Borgerforening og forsamlingshus indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022.

mandag 21. Februar kl. 19:00 i Lading forsamlingshus.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg til bestyrelsen På valg er:
  • Jørn Baasch-Pedersen     (modtager genvalg),
  • Jørgen Erik Olesen           (modtager ikke genvalg)
  • Lene Kvolbæk Sølvsten  (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før)
 10. Eventuelt
For at være valgbar, have tale og stemmeret på generalforsamlings skal man have betalt kontingent for 2021
Betaling af kontingent 2021 – 250 kr. for husstand – 125 kr. for enkelt medlem.
Mobilepay: 95808 – !! Husk at skrive navn og adresse. !!

 

 

 


Hjemmesiden opdateres.

Den nye bestyrelse har besluttet at hjemmesiden trænger til en kraftig overhaling. Derfor vil der fortløbende ske ændringer på siden over en periode.

Vi ønsker naturligvis at bevare alt hvad der giver mening at beholde, gamle artikler osv. vil derfor ikke forsvinde, men vil senere kunne findes andetsteds.

Af sikkerhedshensyn er de fleste brugere på sidens bagvedliggende system blevet slettet, hvis du mener du bør have adgang så benyt formularen neden for, for at kontakte os.

Hvis der er spørgsmål eller bekymringer kan formularen neden for ligeledes benyttes. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle henvendelser.