Kategoriarkiv: Indlæg

Indlæg fra alle brugere

FORDRAG

Fordrag med SIRIUS PATRULJEN D. 21-3-19 kl. 17.30 incl. Spisning 50 kr

Fordrag starter kl 19.00 og vil du høre det uden spisning 30 kr

 

TILMELDING CARSTEN 21645989 DENNIS 22772079

Dagsorden for generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus den 21. januar 2019

Dagsorden for generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus den 21. januar 2019

Mødedato og sted: Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 i Lading Forsamlingshus

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Forslag til vedtægtsændringer

6.Valg til bestyrelsen

7.Valg af suppleant

8.Valg af revisor

9.Valg af repræsentant + suppleant til Favrskov Landsbyråd

10.Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

11.Eventuelt

Ad 5: Bestyrelsen har fejlagtigt i indkaldelsen foreslået vedtægterne udvidet med § 16. Dette blev stemt igennem på generalforsamlingen den 22. januar 2018.”§16 På generalforsamlingen vælges landsbyens repræsentant samt suppleant til Favrskov Landsbyråd. Ved flere kandidater vælges repræsentant og suppleant ved afstemning. Landsbyrådsrepræsentanten sidder for 2 år, og vælges på ulige år, f.eks. 2017”

Ad 6: På valg er Carsten Pedersen, Karin Christensen og Dennis Espersen

Dans i Lading Forsamlingshus

Støt op om fællesaktiviteter i Lading – og bidrag til forsamlingshusets økonomi!

Bare ordet ”Folkedans” samt ”billedet” af folk i karnevalsagtige dragter, der fjoller rundt på en gågade til noget jammerligt violinspil, har i den grad spoleret folks opfattelse af en samværs- og motinsform, hvor alle bevæger sig ud og ind, møder og ser hinandens smilende ansigter.

Kom uforpligtende til en gratis prøvegang og oplev, hvor sjovt det kan være, samt at man faktisk godt kan få sved på panden – og lidt cirkulation i hjernecellerne (selvom trinnene er ganske enkle), og bliv en del af vores hyggelige og muntre fællesskab.

Læs nærmere herhttp://www.cjcjcj.dk/fdlading.htm eller ring og hør nærmere på 8694 8070.

Altid: Mandage i ulige uger. Sæsonstart mandag d. 14. januar, kl. 19:30

Nyt tag på Lading forsamlingshus: UPDATE fællesmøde den 13/9 kl. 19-20

flyer (tag)

Update: 1. september

Vi afholder endnu et planlægnings-møde, hvor vi vil gå mere i detaljer.

Vi har ansøgt fonde og fået samlet lidt over 400.000 kr. til en meget tiltrængt og nødvendig udskiftning af taget. Taget vil blive tilbageført til dens oprindelige udseende og få lagt tagpap med listedækning. Vi har allerede fået en del tilsagn fra frivillige – men kan stadig bruge flere.

Vi har behov for mandskab til følgende opgaver:
• På selve taget har vi brug for unge mennesker – her skal løsnes plader og lægter
• På stilladset indsamles plader til transporten ned (evt. hjælp fra mini-ged)
• Pladerne m.m. transporteres ind i lukket container til asbest. Lægterne skal enten samles og opskæres til transport på trailer eller i en almindelig container (vi har ikke besluttet os i nu)
• Forplejning: kaffe, frokost, kage ☺

Planen er at lave flere hold per dag – alle idéer og input modtages ☺

Vi har brug for hjælp:
– Lørdag og søndag den 22 og 23. september
– Lørdag og søndag den 29 og 30. september

Med venlig hilsen
Lading-Fajstrup Borgerforening
Kontaktperson:
Rikke B. Jenner, mobil 2843 8165, mail Rikke.b.jenner@gmail.com

 

FAKTA: arbejdsgruppen består af Henrik Kristensen (formand), Carsten Pedersen (koordinering med håndværker) og Rikke Jenner (koordinering af frivillige)

  • nedtagning af tag er planlagt i weekenderne den 22-23 og 29-30/11
  • tilmelding hos rikke.b.jenner@gmail.com / 2843 8165
  • en ekstra forsikring i forbindelse med arbejdet vil blive tegnet
  • der er asbest i pladerne – vi søger for at overholde kravene og indkøber masker, heldragter og handsker
  • opgaver til de frivillige: 1) nogle som færdes på selve taget, 2) andre bevæger sig på stilladset og transporterer lægter og plader ned til den opsatte container (kun til asbest plader) og 3) fjernelse af lægter, pap, oprydning m.m. på jorden og sidst men ikke mindst 4) forplejning!

Læs resten

Kredsdans. Fællesdans. Kom og se – og prøv selv! i Lading Forsamlingshus

Sæsonstart: Mandag d. 10. september kl. 19:30–22:30

30. sæson med muntre kreds-danse i Lading Forsamlingshus. Der danses hveranden mandag (ulige uger).

Det er Nemt, sjovt og motionsgivende! Alle kan være med.

Se nærmere beskrivelse fra et par foregående sæsoner længere nede her under, eller kik på http://www.cjcjcj.dk/fdlading.htm

Formand: Børge Sørensen: 8694 9040
Danseleder: Claus Jørgensen 8694 8070 Læs resten

Ny udgave af LOKAL POSTEN !!

Kik i postkassen!! Vores nye udgave af Lokal Posten for Lading – Fajstrup – Markusminde – Skjoldelev kommer rundt denne weekend.

Der vil være 6 udgivelser om året.

Bladet er en folder med en kalender, hvor der vil være henvisninger til de forskellige arrangementer i vores lokalområde.

Både Skjoldelev og Lading-Fajstrup Borgerforeninger støtter det nye blad. Der er også fundet en hovedsponsor; Aros forsikring. Og vi håber selvfølgelig på fortsat støtte fra vores tidligere lokale annoncører. I den første udgivelse har vi derfor sat de annoncerne i som var i den gamle udgave…gratis. 

Mvh.

Lading-Fajstrup Borgerforening og Rikke B. Jenner

Du finder Lokal Postens udgaver under ‘LOKALE FORENINGER OG BESTYRELSER